Εταιρική κουλτούρα

Εταιρικό πνεύμα: επιμονή, προσπάθεια για τελειότητα, ξεπερνώντας συνεχώς

Εταιρικό όραμα: να είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής αξεσουάρ εκσκαφέων

Στόχος: Να γίνει ο κορυφαίος κατασκευαστής υδραυλικών σφυριών θραύσης

Επιχειρηματική φιλοσοφία: βασισμένη στην ακεραιότητα, καινοτομία ως ψυχή

Πολιτική ποιότητας: σχολαστική, συνεχή βελτίωση, παροχή στους πελάτες ποιοτικών προϊόντων και ικανοποιητικών υπηρεσιών, έτσι ώστε το σύστημα διαχείρισης ποιότητας της επιχείρησης να βελτιώνεται συνεχώς.