Συμπαγής

  • Compactor

    Συμπαγής

    Ο συμπιεστής δόνησης είναι ένας τύπος βοηθητικής συσκευής κατασκευής μηχανημάτων κατασκευής, που χρησιμοποιείται για οδικά, δημοτικά, τηλεπικοινωνίες, φυσικό αέριο, παροχή νερού, σιδηροδρόμους και άλλα τμήματα για τη συμπίεση του μηχανικού ιδρύματος και της συμπλήρωσης τάφρων. Είναι κυρίως κατάλληλο για συμπίεση υλικών με χαμηλή πρόσφυση και τριβή μεταξύ σωματιδίων, όπως άμμο ποταμού, χαλίκι και άσφαλτος. Το πάχος του δονούμενου στρωματοειδούς στρώματος είναι μεγάλο και ο βαθμός συμπίεσης μπορεί να πληροί τις απαιτήσεις των υψηλών προδιαγραφών θεμελίων, όπως ταχείες οδούς.